Jonesy's Fried Chicken
282 Orange Ave, Goleta
(805) 770-2428