Thai Kitchen
4317 State St, Santa Barbara
805-967-9213