Santa Barbara > Restaurants > Kimchi Korean Restaurant
  
 
Due Lune Cucina

Kimchi Korean Restaurant
3132 State St, Santa Barbara
Phone: (805) 845-2889