Santa Barbara > Restaurants > Panda Express - Fairview
  
 
Due Lune Cucina

Panda Express - Fairview
131 N. Fairview Ave, Goleta
Phone: (805) 683-1857