Santa Barbara > Restaurants > Sushi Teri - Carpinteria
  
 
Ca Dario

Sushi Teri - Carpinteria
970 Linden Ave, Carpinteria
Phone: (805) 745-1314