Garrett's Restaurant
2001 State St, Santa Barbara
(805) 569-0400