Santa Barbara > Restaurants > Carl's Jr - Goleta
  
 
Omni Catering

Carl's Jr - Goleta
5820 Calle Real, Goleta
Phone: (805) 681-0584